Podręcznik na lekcjach informatyki

Praktycznie od początku szkoły organizowane są odrębne lekcje informatyki. Komputery służą uniwersalnemu wykorzystywaniu informacji we wszelakich obszarach nauczania. Dlatego szkoła powinna starać się dać każdemu uczniowi perspektywę korzystania z technologii informatycznej. W tym pomogą także dobrze napisane i zredagowane podręczniki, np. “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“.

Co zapewnia uczniom informatyka w szkole?

Komputery wraz z technologią informacyjną oferują edukacji możliwość odwrotu od encyklopedyzmu w wąskim znaczeniu (tj. przekazywania dużych ilości informacji, które mają być zapamiętane). Informatyka kształtuje zdolności do korzystania z nowych informacji, które stale pojawiają się lub do znajdowania informacji, jakich uczeń potrzebuje. Dotyczy to grupy dziedzin nauki, w szczególności nauk przyrodniczych i humanistycznych, gdzie gromadzone są ogromne ilości wiedzy. Dobrze realizowane lekcje informatyki w szkole oferują pomocnicze zdolności celowego poruszania się po źródłach oraz zasobach informacyjnych. Globalna sieć komputerowa może być używana do gromadzenia informacji, lecz w głównej mierze do kontaktów interpersonalnych, między dziećmi, nauczycielami, ale również pomiędzy rodzicami.

Treść dobrego podręcznika

Do tej pory podręczniki były wykorzystywane przede wszystkim do wspomagania nauczania. Dzisiaj komputery i podręczniki stają się ważną częścią edukacji w wielu obszarach. Treść podręczników, takich jak “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“, powinny to uwzględniać. Książki takie zawierają wiele treści dotyczących wykorzystania informacji w różnych obszarach nauczania. Na późniejszym etapie znajomości komputera podręcznik do informatyki może zostać wzbogacony o inne elementy, takie jak ilustracje, tabele i wykresy, a także język programowania oraz kształcić w szukaniu informacji różnych miejsc.

 

Zadania szkoły w zakresie uczenia informatyki

Znaczenie technologii informatycznych dla dzisiejszego ucznia i przyszłego obywatela nakłada na szkołę ogromną odpowiedzialność za przygotowanie młodych ludzi do teraźniejszych zadań i roli, jaką będą w przyszłości odgrywać w swojej społeczności. W edukacji informatycznej mogą pomóc bardzo podręczniki, takie jak “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” (https://www.taniaksiazka.pl/informatyka-3-zakres-podstawowy-podrecznik-dla-szkol-ponadpodstawowych-wojciech-hermanowski-p-1542294.html).

Co zapewniają dobre lekcje i podręczniki do informatyki?

W szczególności szkoła jako instytucja powinna pozwolić wszystkim uczniom poznać podstawy technologii informacyjnej. Szkoła ma za zadanie zapewnić włączenie technologii informacyjnej do programów nauczania różnych dziedzin i umożliwienie jej wykorzystania zgodnie z tymi programami. Dobry podręcznik, np. “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“, powinien nauczyć wykorzystywania technologii informacyjnej do wspierania uczenia się i nauczania w innych dziedzinach, czyli wszędzie tam, gdzie jest to właściwe i korzystne.

Pobudzanie uczniów do aktywności

Realizacja zadań szkoły, a co za tym idzie nauczycieli, w zakresie informatyki wymaga jednak ogromnej pomocy. Sukces będzie zależał od opracowania nowatorskich programów nauczania oraz interesujących pomocy dydaktycznych dla grupy bloków i przedmiotów, z uwzględnieniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wsparcia. Najważniejszym jednak aspektem jest przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowych programów szkolnych oraz korzystania z dostosowanych wcześniej podręczników i materiałów pomocniczych. Ponadto, włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zajęć szkolnych wymaga wyposażenia technicznego szkoły. Wiele rzeczy już się teraz dzieje. Obecnie celem jest opracowanie nowych scenariuszy lekcji dla nauczycieli do zajęć komputerowych i stacjonarnych z innych dyscyplin, w których wykorzystywane są szeroko komputery i same technologie informacyjne.

 

Jakie jest znaczenie informatyki w edukacji dziecka?

Najważniejszym warunkiem sukcesu w dziedzinie informatyzacji edukacji jest integracja technologii informacyjnej w każdym aspekcie rzeczywistości szkolnej. Tym samym informatyka powinna znaleźć swoje miejsce w programach szkolnych, w środkach pomocniczych dla uczniów i nauczycieli, w doskonaleniu nauczycieli oraz w działaniach całej szkoły. Przydadzą się też tutaj dobre podręczniki, wśród których należy wymienić np. ten pt. Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych ze strony www.taniaksiazka.pl.

Co zapewnia sukces w nauczaniu informatyki?

Nie wystarczy zapewnić komputery, podłączyć je do Internetu oraz oświadczyć zdziwionemu uczniowi, że jest to piękne i potężne urządzenie, którego użycie zapewni mu osiągnięcie sukcesu w dalszym życiu. Na ogół nauczyciel nie będzie wiedział, jak tego wszystkiego nauczyć i jakie korzyści może przynieść jemu i jego uczniom zastosowanie wiedzy z informatyki. W tym pomoże książka zatytułowana “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“. Ponadto, zamiast umieszczać komputery obok nauczycieli i samego procesu nauczania, jak to miało miejsce do tej pory, należy je całościowo zintegrować ze wszystkimi obszarami działalności szkoły.

Obawy i zagrożenia

Mogą pojawić się obawy i wątpliwości, czy dalsze koncentrowanie się na książkach ma sens podczas lekcji informatyki. Wielu nauczycieli woli postawić tylko na samą obsługę komputera, który może zrobić prawie wszystko. Zasadniczym zagrożeniem może być też dążenie do dominacji technologii w edukacji lub do zastąpienia nauczyciela komputerem. Informatyka została włączona do podstawy programowej i podręczniki do informatyki powinny być wykorzystywane w czasie lekcji.

Dobry nauczyciel informatyki, czyli jaki?

Prowadzone są od dawna dynamiczne szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystywania komputerów oraz technologii informacyjnej w edukacji. Zaprezentowano również ofertę standardów szkoleniowych dla wszystkich nauczycieli w zakresie IT.